İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda rekabet gücünü artırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek amacıyla, eğitim düzeyi yükseki iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, kendinini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, enerjik insan kaynağını şirketimize kazandırmak,

Her aşamada ve düzeyde çalışanların etkinliğini ve verimliliğini, kalite bilincini ve gelişimini eğitim yoluyla artırmak,

Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve mutluluğunu ön planda tutmak.

" En değerli kaynağımız, insan kaynağımızdır."

Sosyal Uygunluk Politikamız

Etik Kurallarımız

Etik Kurallarımız için tıklayınız.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız için tıklayınız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız için tıklayınız.

Başvurular

İş Başvurusu
    - İş Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız.

Staj Başvurusu
    - Staj Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansımızın sürekli iyileşmesini sağlamayı,

    İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almayı, çalışma ortamlarımızın güvenli hale getirilmesi ve çalışanlarımızın sağlığının korunmasını temel ilkemiz olarak alıyoruz.

Eğitim

Asil Çelik A.Ş ürün gerekliliklere uygunluğunu etkileyen personelin,

eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye,yeterliliğini sağlamaya ve Müşteri özel isteklerinin karşılanmasının sağlanmasına yönelik olarak eğitim çalışmalarının belirlenmesi, planlanması, gerçekleşmesi, ve eğitim etkinliklerinin değerlendirmesini kapsar.